MENU
Arkib Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kemaman
Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kemaman
Tahun Berakhir 31 Disember 2015
Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kemaman
Tahun Berakhir 31 Disember 2014
   
Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kemaman
Tahun Berakhir 31 Disember 2013
Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kemaman
Tahun Berakhir 31 Disember 2012
   

Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kemaman
Tahun Berakhir 31 Disember 2011

Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kemaman
Tahun Berakhir 31 Disember 2010
   
Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kemaman
Tahun Berakhir 31 Disember 2009
Penyata Kewangan Majlis Perbandaran Kemaman
Tahun Berakhir 31 Disember 2008