MENU
  • Memberi perkhidmatan yang cekap kepada kawasan di bawah pentadbirannya.

  • Menyusun semula kedudukan peniaga-peniaga kecil.

  • Mengadakan kemudahan asas yang cukup kepada penduduk-penduduk dalam kawasan pentadbiran Majlis.

  • Mengadakan perancangan dan pembangunan tempatan yang tersusun dan seimbang.

  • Mengadakan kemudahan-kemudahan sosial dan rekreasi serta mengindahkan kawasan-kawasan bandar.

  • Meningkatkan kualiti hidup penduduk dalam kawasan Majlis.

  • Menjalankan aktiviti-aktiviti sosio-ekonomi untuk mencapai matlamat Dasar Ekonomi Baru.