MENU

MPK telah berjaya dalam pensijilan semula ISO 9001:2015 Sistem Pengurusan Kualiti (QMS) menerusi AJA EQS Certification (M) Sdn. Bhd. Tempoh sah sijil dari 27 September 2021 sehingga 11 September 2024

Pensijilan semula ISO ini  telah berjaya memastikan penyampaian perkhidmatan awam masih kekal dilaksanakan dengan cemerlang.

Pencapaian ini adalah hasil usaha dan komitmen segenap lapisan warga kerja MPK demi untuk memenuhi keperluan, kehendak dan kepuasan pelanggan. Melalui ISO 9001:2015, sebanyak 32 prosedur utama telah dipersijilkan.

 

iso