MENU

Jabatan Perbendaharaan

A. Pembayaran Bagi Tuntutan Kerja dan Bekalan Dibayar dalam tempoh 14 hari bekerja.

Bil

Bulan

Bilangan Tuntutan

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2023

   

2

Februari 2023

   

3

Mac 2023

   

4

April 2023

   

5

Mei 2023

   

6

Jun 2023

   

7

Julai 2023

   

8

Ogos 2023

   

9

September 2023

   

10

Oktober 2023

   

11

November 2023

   

12

Disember 2023

   

 

B. Memastikan 80% petak letak kereta diselenggara dengan baik dan sempurna

Bil

Bulan

Bilangan Diselenggara

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2023

   

2

Februari 2023

   

3

Mac 2023

   

4

April 2023

   

5

Mei 2023

   

6

Jun 2023

   

7

Julai 2023

   

8

Ogos 2023

   

9

September 2023

   

10

Oktober 2023

   

11

November 2023

   

12

Disember 2023