MENU

PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN 2022 (JAN-JUN)

 

BIL

PIAGAM PELANGGAN

PENCAPAIAN (PURATA %)

1

Pembayaran bagi tuntutan kerja dan bekalan akan dibayar selewat-lewatnya dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen yang lengkap diterima

99.1

2

Setiap aduan akan diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja (bagi aduan yang tidak melibatkan peruntukkan kewangan)

99.5

3

  • Keputusan permohonan lot-lot kosong premis akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 14 hari bekerja

 

  • Keputusan bantahan cukai taksiran akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 30 hari bekerja

100

 

 

100

4

Memproses serta mengeluarkan surat kelulusan Permohonan Pelan Bangunan dalam tempoh 37 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima berserta ulasan sokongan teknikal

100

5

  • Memproses permohonan pelan landskap dalam tempoh 30 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

  • Memastikan peraturan pelaksanaan kualiti kerja oleh kontraktor landskap mencapai sasaran 90% sebulan

100

 

 

100

6

Keputusan Kebenaran Merancang yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh 45 hari

100

7

Operasi menyita motosikal dan mengunci tayar (clamp) kereta motor yang melanggar peruntukan di bawah Perintah Lalulintas Jalan akan dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu

100

8

Memastikan pengemaskinian laman web rasmi dilaksanakan dalam masa 3 hari bekerja

100

9

Memastikan 80% petak letak kereta diselenggara dengan baik dan sempurna

92.16

10

Keputusan permohonan penyewaan dewan akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja

100

11

Perkhidmatan mengangkut sampah di semua taman perumahan dilakukan 4 kali seminggu

99

12

Keputusan permohonan lesen akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 1-21 hari bekerja

100

13

Merangka dan melaksanakan Program Sustainable Development Goals (SDG) sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun

100