MENU
Akta Kerajaan Tempatan
1 Kaedah-Kaedah Majlis Daerah Kemaman (Kelakuan dan Tatatertib Pegawai )1985 Saiz Fail : 1.93 Mb

Jabatan Perkhidmatan Awam

  1. Pembiayaan Gratuiti Awam
  2. Skim Pencen
  3. Surat Edaran Tanggungjawab Pegawai Awam Dalam Memelihara Integriti Perkhidmatan Awam Semasa Menggunakan Kemudahan Media Sosial Di Internet
Garis Panduan & Pekeliling Perbendaharaan
  Garis Panduan Karnival Jualan, Pesta dan Ekspo Di Kawasan Majlis Perbandaran Kemaman Saiz Fail : 210 Kb
  Garis Panduan Kaedah Penjimatan Tenaga Di Pejabat Dan Premis Perniagaan Saiz Fail : 200 Kb
  Bayaran Penceramah Saiz Fail: 151 Kb
  Pungutan hasil melalui internet Saiz Fail: 160 Kb
  Pengurusan aset alih kerajaan Saiz Fail: 7723Kb
  Had Kredit Saiz Fail: 89.1 Kb
  Pengurusan Kehilangan Dan Hapus Kira Wang Awam Saiz Fail: 193 Kb
  Syarat dan Tatacara Skim Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia. Saiz Fail: 132 Kb
  Borang Permohonan Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Saiz Fail: 332 Kb
  Tatacara Perolehan Kerajaan
-Contoh Perbelanjaan dan Pembelian Harta Modal
Saiz Fail: 1.68 Mb
Saiz Fail: 49 Kb
  Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan Saiz Fail: 859 Kb
   
Pekeliling Perkhidmatan
  Bayaran pakaian rasmi Saiz Fail: 54 Kb
  Kenaikan gaji Saiz Fail: 186 Kb
  Tanggung kerja Saiz Fail: 369 Kb
  PP Bil 10 Tahun 2010 Saiz Fail: 56 Kb
  Penyerahan Penerbitan Jabatan/Agensi Kerajaan Negeri Kepada Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu Untuk Koleksi Terengganu Saiz Fail: 138 Kb
  Pekeliling SUK TRG - Peraturan Makan Minum Semasa Waktu Bekerja. Saiz Fail: 77 Kb
  Imbuhan Tahunan dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua Tahun 2011. Saiz Fail: 133 Kb
  Panduan Penggunaan Bahasa Kebangsaan Dalam Perkhidmatan Awam Saiz Fail: 137 Kb
  Perubahan Penetapan Gaji Permulaan Berikutan Pelaksanaan Jadual Gaji Minimum-Maksimum Menggantikan Jadual Gaji Matriks Saiz Fail : 655 Kb
  Pelaksanaan Urusan Perkhidmatan Pegawai Perkhidmatan Awam Pesekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia Saiz Fail : 148 Kb
  PP Bil 21 Tahun 2009 ( Peraturan Permohonan Perbelanjaan Kemudahan Perubatan ) Saiz Fail : 879 Kb