MENU

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN

BIL

PERKARA

1

Pembayaran bagi tuntutan kerja dan bekalan akan dibayar selewat-lewatnya dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen yang lengkap diterima

2

Setiap aduan akan diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja bagi aduan yang tidak melibatkan peruntukkan kewangan)

3

  1. Keputusan permohonan lot-lot kosong premis akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 14 hari bekerja
  2. Keputusan bantahan cukai taksiran akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 30 hari bekerja

4

Memproses serta mengeluarkan surat kelulusan Permohonan Pelan Bangunan dalam tempoh 37 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima berserta ulasan sokongan teknikal

5

  1. Memproses permohonan pelan landskap dalam tempoh 30 hari dari tarikh dokumen lengkap diterima.
  2. Memastikan peraturan pelaksanaan kualiti kerja oleh kontraktor landskap mencapai sasaran 90% sebulan

6

Keputusan Kebenaran Merancang yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh 45 hari

7

Operasi menyita motosikal dan mengunci tayar (clamp) kereta motor yang melanggar peruntukan di bawah Perintah Lalulintas Jalan akan dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu

8

Memastikan pengemaskinian laman web rasmi dilaksanakan dalam masa 3 hari bekerja

9

Memastikan 80% petak letak kereta diselenggara dengan baik dan sempurna

10

Keputusan permohonan penyewaan dewan akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 3 hari bekerja

11

Perkhidmatan mengangkut sampah di semua taman perumahan dilakukan 4 kali seminggu

12

Keputusan permohonan lesen akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 1-21 hari bekerja

13

Merangka dan melaksanakan Program Sustainable Development Goals (SDG) sekurang-kurangnya dua (2) kali setahun

*Pindaan pada 30 Ogos 2022