MENU
 • Sanitari dan perkhidmatan pencucian iaitu :-

  • Pengurusan sisa-sisa pepejal

  • Membersih dan mencuci parit, longkang dan jalan

  • Memotong rumput

 • Pelupusan air kumbahan dan bahan-bahan pembentungan

 • Menjaga kebersihan dan mengindah kawasan lapang.

 • Menyediakan kemudahan rekreasi, padang permainan, taman dan kawasan lapang.

 • Menyediakan Rancangan Struktur dan Rancangan Kawasan Khas

 • Pengawalan pembinaan jalan, parit, bangunan dan pelbagai.

 • Penyelenggaraan tanah perkuburan, rumah sembelih dan tandas awam.

 • Memelihara kesihatan, keselamatan dan kebersihan awam dan menghindari kacau ganggu.

 • Menyediakan kemudahan-kemudahan awam seperti pasar, tempat-tempat perniagaan, stesen bas dan teksi , lampu jalan, tandas dan lain-lain kemudahan asas.