MENU

 Tahun

 Anugerah & Pengiktirafan
2018 Pengiktirafan Asean Clean Tourist City Standard (ACTC) 2018-2020 daripada Kementerian Pelancongan & Kebudayaan Malaysia, Kejayaan Pematuhan Kriteria Asas ACTC 2018 serta Sijil Pematuhan ACTC
2018 Anugerah Khas Inovasi dalam Anugerah 1 Inovasi 1 Jabatan 1 Tahun - Kumpulan GTO
2018 Anugerah Setiausaha Kerajaan Negeri Terbaik dalam Anugerah 1 Inovasi 1 Jabatan 1 Tahun - Kumpulan MP-TEC
2018 Royal Floria Garden Prime Award
Royal Floria Gardens Of Malaysia Award
Royal Floria Garden Award - Gold
Royal Floria Putrajaya Special Award
2017 Johan Anugerah Khas PBT Cemerlang dalam Majlis Penyampaian Hadiah PBT Cemerlang Peringkat Negeri Terengganu
2017 Pengiktirafan Asean Clean Tourist City Standard (ACTC) daripada Kementerian Pelancongan & Kebudayaan Malaysia, Kejayaan Pematuhan Kriteria Asas ACTC 2017 serta Sijil Pematuhan ACTC
2017 Pengiktirafan 5 Star Daripada Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Tempatan (KPKT) bagi (Star Rating) PBT (SSR-PBT)
2017 Penganugerahan Tempat Pertama Tandas Awam Elit Geliga Kemaman Sempena Majlis Perasmian Karnival Hari Tandas Sedunia Peringkat Kebangsaan
2015 Penarafan 3 bintang dalam Provider Based Evaluation (ProBE)
2015 Anugerah Emas Pertandingan Anugerah Bersih 1 Malaysia Kategori Tandas Awam Milik PBT (Bandaraya/Perbandaran)
2015 Tempat Ke-2 Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Teknikal (GTO)
2015 Tempat Ke-2 Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Pengurusan (Escape)
2014 Anugerah Ketua Pengarah Pentadbiran Awam di Konvensyen KIK Peringkat Kebangsaan - Kategori Teknikal (1 Direction)
2014 Johan Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Teknikal (1 Direction)
2014 Persembahan Terbaik Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Teknikal (1 Direction)
2014 Tempat Ke-3 Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Pengurusan (eVolution)
2014 Penarafan 4 bintang dalam Malaysia Goverment Portals and Websites Assesment (MGPWA)
2014 Anugerah Bandar Mampan 2013 Sempena Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia & Hari Habitat Sedunia 2014
2013 Penarafan 5 bintang dalam Malaysia Goverment Portals and Websites Assesment (MGPWA)
2013 Naib Johan Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Pengurusan ( D' Cakna)
2013 Persembahan Terbaik Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kumpulan Teknikal (V-Care)
2012 Anugerah 1 Inovasi Peringkat Kebangsaan di Langkawi 2012 - Kategori Teknikal (De Geliga)
2012 Anugerah Emas Mini Konvensyen MPC - Kategori Pengurusan (e-Manage) dan Kategori Teknikal (De Geliga)
2012 Anugerah Emas Konvensyen ICC Wilayah Pantai Timur- Kategori Pengurusan (e-Manage) dan Kategori Teknikal (De Geliga)
2012 Johan Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Pengurusan (e-Manage)
2012 Johan Keseluruhan Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Pengurusan (e-Manage)
2012 Johan Konvensyen KIK Peringkat Negeri Terengganu - Kategori Teknikal (De Geliga)
2012 Penarafan 5 bintang dalam Malaysia Goverment Portals and Websites Assesment (MGPWA) - Kedudukan Di Tempat Ke-10 Terbaik
2011 Penarafan 5 bintang dalam Malaysia Goverment Portals and Websites Assesment (MGPWA)
2010 Pensijilan ISO 9001:2008
2010 Mencapai 97.4% Dalam Menyelesaikan Permohonan Cadangan Melalui OSC
2010 Johan Ceria Bahasa Pihak Berkuasa Tempatan 2010 bagi Kategori Majlis Perbandaran.
2010 Penarafan 5 bintang dalam Malaysia Government Portals and Websites Assessment (MGPWA)
2010 Anugerah Emas Pertandingan Kebersihan Tandas Awam Milik PBT Peringkat Kebangsaan (Tandas Awam Teluk Kalong)
2010 Pensijilan Amalan Persekitaran Berkualiti (5S)
2008  ANUGERAH KHAS BANDAR LESTARI(Special Mention) - INISIATIF EKOLOGI  (HUTAN BAKAU REKREASI) bagi Kategori Bandaraya/Perbandaran
2006  Diberi pengiktarafan oleh Kerajaan Negeri Terengganu bagi mewakili seluruh Pihak  Berkuasa Tempatan negeri Terengganu bagi menyertai The Malaysia International Landscape & Garden Festival 2006
2006  Tempat ke tiga bagi Anugerah Laman Starlight Award di The Malaysia International Landscape & Garden Festival 2006
2006  Tempat ke tiga bagi Anugerah Laman Malaysiana Award di The Malaysia International Landscape & Garden Festival 2006
2005  PENGIKTIRAFAN SIJIL MS : ISO 9001 : 2000 "Kelulusan Pelan Bangunan dan  Pengeluaran Sijil Layak Menduduki Bangunan (CFO) dan Pengendalian  dan Pemantauan Pelantikan Juru Perunding/Kontraktor Bagi Pelaksanaan Projek Infrastruktur  dan Kemudahan Awam
2004  MEWAKILI NEGERI TERENGGANU KE "The Malaysia International Landscape And  Garden Festival" Menang : LAMAN DESIGN AWARDS
2003-2015  Sijil Bersih Audit
2000  PENGIKTIRAFAN SIJIL MS : ISO 9002.
 "Pengendalian Projek Infrastruktur Dan Kemudahan Awam"
2000  Anugerah Kualiti PBT ( Keseluruhan )
2002  Pertandingan Halaman Cantik - Kategori Pejabat Kerajaan Peringkat Negeri (Tempat  Kedua)
1998  Anugerah Kualiti PBT ( Keseluruhan )
1997  Program Bersih & Indah Pihak Berkuasa Tempatan Peringkat Kebangsaan Kategori  Majlis Daerah ( Tempat Pertama )
1995  Anugerah Kualiti PBT ( Keseluruhan )
 Program Bersih & Indah Pihak Berkuasa Tempatan Peringkat Kebangsaan Kategori  Majlis Daerah ( Anugerah Cemerlang )
1994  Anugerah Kualiti Pihak Berkuasa Tempatan Kategori Pengurusan Sistem Kutipan Hasil  & Tunggakan ( Tempat Pertama ).
 Program Bersih & Indah Pihak Berkuasa Tempatan Peringkat Kebangsaan Kategori  Majlis Daerah ( Tempat Pertama )
1993  Anugerah Kualiti PBT  ( Saguhati )
 Anugerah Bersih Dan Indah Pihak Berkuasa Tempatan Kategori Majlis Daerah  (Saguhati)
1992  Pertandingan Halaman Cantik ( Tempat Kedua )