MENU

Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta

A. Keputusan permohonan lot-lot kosong premis akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 14 hari bekerja

Bil

Bulan

Jumlah Permohonan Lot Kosong

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2023

40

100

2

Februari 2023

0

100

3

Mac 2023

13

100

4

April 2023

0

100

5

Mei 2023

0

100

6

Jun 2023

0

100

7

Julai 2023

0

100

8

Ogos 2023

0

100

9

September 2023

0

100

10

Oktober 2023

0

100

11

November 2023

33

100

12

Disember 2023

0

100

B. Keputusan bantahan cukai taksiran akan dimaklumkan kepada pemohon dalam tempoh 30 hari bekerja

Bil

Bulan

Bantahan Di Terima

Peratus Selesai (%)

1

Januari 2023

-

-

2

Februari 2023

3

100

3

Mac 2023

-

-

4

April 2023

2

100

5

Mei 2023

-

-

6

Jun 2023

2

100

7

Julai 2023

-

-

8

Ogos 2023

-

-

9

September 2023

-

-

10

Oktober 2023

1

100

11

November 2023

5

100

12

Disember 2023

9

100