MENU
Objektif
 • Memastikan projek pembangunan lebih berkualiti dan menepati kehendak pengguna / pelanggan
 • Memenuhi kehendak dan keselesaan pengguna / pelanggan
 • Memastikan aduan orang ramai berkenaan dengan kemudahan awam dilaksanakan
 • Memastikan segala peralatan dan kenderaan adalah dalam keadaaan baik dan sedia untuk digunakan
Fungsi
 • Merancang projek pembangunan, infrastruktur dan kemudahan awam mengikut spesifikasi dan syarat-syarat kontrak.
 • Melaksanakan aduan orang ramai jika bersesuaian
Piagam Pelanggan
 • Melaksanakan dan menyiapkan projek-projek agar mencapai matlamat dan berorientasikan kepuasan pengguna.
 • Memastikan kerja-kerja binaan dan kemasan mengikut spesifikasi kerja yang ditetapkan
 • Pelaksanaan projek mengikut tempoh perancangan yang ditetapkan kontrak.
 • Memastikan aduan awam berkaitan kemudahan awam dijawab dalam tempoh 5 hari bekerja.
 • Memastikan proses permohonan kebenaran merancang dijawab dalam tempoh 14 hari bekerja.
Alamat Jabatan
Jabatan Kejuruteraan | Bahagian Kejuruteraan Awam
Tingkat 4, Majlis Perbandaran Kemaman,
Jalan Air Putih, 2400 Kemaman, Terengganu.
( U.P : En Mohd Mazlan bin Mamat)
emel : mazlan_mamat@mpkemaman.gov.my

No. Telefon : 09-8597777 samb. 2200 | No. Faks : 09-8595455