MENU
Objektif
  • Memastikan segala peralatan dan logistik dalam keadaan baik sepanjang masa.
Fungsi
  • Mengurus dan membuat penyelarasan berkaitan kerja-kerja pemasangan, pengubahsuaian dan penyelenggaraan dibuat mengikut jadual yang telah ditetapkan.
Piagam Pelanggan
  • Melaksanakan dan menyiapkan projek-projek agar mencapai matlamat dan berorientasikan kepuasan pengguna.
  • Memastikan kerja-kerja binaan dan kemasan mengikut spesifikasi kerja yang ditetapkan
  • Pelaksanaan projek mengikut tempoh perancangan yang ditetapkan kontrak.
  • Memastikan aduan awam berkaitan kemudahan awam dijawab dalam tempoh 5 hari bekerja.
  • Memastikan proses permohonan kebenaran merancang dijawab dalam tempoh 14 hari bekerja.
Alamat Jabatan
Jabatan Kejuruteraan | Bahagian Kejuruteraan Mekanikal & Elektrikal
Tingkat 4, Majlis Perbandaran Kemaman ,
Jalan Air Putih, 2400 Kemaman, Terengganu
( U.P : En Mohd Rasfan bin Mohd Khiar )

No. Telefon : 09-8597777 samb. 1421 | No. Faks : 09-8595455
e -Mel : rasfan@mpkemaman.gov.my