MENU
Objektif
 • Bahagian ini adalah bertanggungjawab untuk memastikan agar tindakan-tindakan yang diambil oleh majlis yang ada hubungkait dengan undang-undang dilaksanakan dengan betul, tidak "ultra vires" dengan sebarang undang-undang lain serta pengutkuasaannya adalah adil dan bijaksana.
Fungsi
 • Menyedarkan orang ramai tentang undang-undang yang diterima pakai oleh MPK.
 • Menguatkuasakan semua undang-undang yang diterimapakai oleh MPK serta mana-mana undang-undang kecil yang dibuat di bawahnya dengan adil dan bijaksana.
 • Memantau keadaan semasa supaya masyarakat sentiasa mematuhi undang-undang yang telah diwartakan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Piagam Pelanggan
 • Memastikan tindakan penguatkuasaan diambil secara berterusan terhadap mana-mana orang yang melakukan kesalahan dan tindakan akan dilakukan sebagaimana peruntukan undang-undang MPK.
 • Memastikan setiap aduan yang diterima dan siasatan serta tindakan diambil dalam tempoh tiga(3)hari bekerja. Maklumbalas susulan seterusnya dibuat dalam tempoh empat belas(14) hari bekerja selepas tamat tarikh notis dikeluarkan.
 • Membuat rondaan berkala dan menempatkan anggota secara static sebagai satu kaedah pencegahan dalam melaksanakan tindakan penguatkuasaan.
 • Membuat rondaan bagi memastikan kenderan yang diletakkan tidak berlaku halangan kepada kenderaan lain.
 • Memastikan setiap pemilik premis perniagaan yang dilesenkan di bawah Enakmen Hiburan Negeri mematuhi syarat-syarat sebagaimana peruntukan undang-undang MPK.
Aktiviti
 • Kawad
 • Perhimpunan Pagi
 • Kawalan Penjaja
 • Pengurusan Aduan
 • Mengawal Lalulintas
 • Tindakan Sita Bagi Halangan
 • Rondaan
 • Taklimat Undang-Undang
 • Mengawal Kebersihan
 • Operasi Kenderaan Berat
 • Menurunkan Iklan Tanpa Lesen
 • Cadangan Pemakaian Pangkat
 • Pemeriksaan ke atas lesen-lesen perniagaan
 • Kawalan dan keselamatan ke atas harta-harta Majlis(Vandalisme)
 • Kawalan ke atas kebersihan bangunan
 • Pengawasan taman-taman dan tempat-tempat awam
 • Pemantauan pasar-pasar malam dan pasar harian
 • Pengawasan ke atas pembinaan bangunan
 • Pengawasan ke atas tempat-tempat hiburan awam
 • Mengambil tindakan susulan bagi kompaun tidak berbayar
 • Membuat pengawasan terhadap operasi haiwan merayau; dan
 • Mengadakan operasi bersama dengan jabatan yang berkaitan.
 • Operasi Kompaun Sampah Di Kawasan Rekreasi, Pasar Malam dan sekitar Jalan Padang, Kemaman
 • Larangan Menjalankan Aktiviti Perniagaan Di Kawasan Tempat Letak Kereta
Carta Organisasi Alamat Jabatan

 

Jabatan Khidmat Pengurusan | Bahagian Penguatkuasaan
Pejabat Daerah Lama, Jalan Penghiburan,
24000 Kemaman, Terengganu.

No Telefon : 09-8598561 | No Faks : 09-8595455