MENU


Objektif
 • Menguruskan semua hartanah Majlis dengan cekap dan berkesan.
Fungsi
 • Menerima dan memproses permohonan sewa.
 • Menganalisa dan menentukan kadar sewa premis mengikut pasaran sewa.Mengiklan dan mempromosi premis sewa.
 • Menyediakan perjanjian penyewaan.
 • Mengambil tindakan untuk menuntut tunggakan sewa.
 • Menasihat MPK mengenai daya maju pelaburan yang melibatkan hartanah MPK.
 • Urusetia kepada Jawatankuasa Temuduga dan Pemilihan Penyewa.
Piagam Pelanggan
 • Kami berjanji mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan dalam sebarang urusan.
 • Kami berjanji memberi peluang bantahan dan rayuan ke atas Nilaian yagn dicadangkan kepada semua pemilik harta.
 • Kami berjanji akan memberi remisi dalam masa 2 bulan kepada pembayar Cukai Taksiran apabila dimaklumkan.
 • Kami berjanji akan memastikan rekod-rekod Senarai Nilaian sentiasa dikemaskini dan dalam keadaan tertentu.
 • Kami berjanji akan menyelesaikan urusan pindahmilik dalam masa satu bulan sekiranya semua syarat-syarat dipatuhi.
 • Kami berjanji melayani aduan kerosakan bangunan-bangunan daripada penyewa dalam masa 1 bulan dari tarikh aduan diterima.
Aktiviti
 • Tandas 1 Malaysia
 • Temuduga Sewa Gerai
Alamat Jabatan
Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta | Bahagian Pengurusan Harta
Tingkat 1, Majlis Perbandaran Kemaman,
Jalan Air Putih, 24000 Kemaman, Terengganu
U.P : Pn. Norlaili bt Dagang )

No. Telefon : 09-8597777 samb. 126 | No. Faks : 09-8595455
e-Mel : norlaili@mpkemaman.gov.my