MENU


Objektif
 • Memastikan semua pegangan berkadar dikenakan Cukai Taksiran dengan adil dan saksama mengikut undang-undang.
Fungsi
 • Mengadakan penilaian semula semua pegangan dalam kawasan MPK.
 • Mengadakan Pindaan Senarai Nilaian.
 • Menguruskan remisi.
 • Mengurus dan memproses pindah milik pegangan berkadar.
 • Menasihati MPK mengenai Nilaian Hartanah dalam kawasan MPK.
 • Menjalankan kerja-kerja menuntut Tunggakan Cukai Taksiran.
 • Menguruskan Caruman Bantu Kadar Bangunan-bangunan Kerajaan Persekutuan dan Negeri.
 • Menguruskan caruman Bantu kadar Badan-badan Berkanun.
 • Menasihat dan merancang pendapatan MPK berdasarkan kepada perbelanjaan tahunan.
Piagam Pelanggan
 • Membuat kerja-kerja penilaian bagi tujuan kadaran ke atas pegangan yang mempunyai sijil layak menduduki dalam tempoh satu (1) bulan daripada fail diterima.
 • Memberi peluang bantahan dan rayuan ke atas nilaian yang dicadangkan notis semua pemillik harta dalam tempoh notis satu (1) bulan.
 • Menyelesaikan urusan pindahmilik dalam masa dua (2) minggu bagi permohonan yang lengkap dan mengikut syarat.
 • Permohonan untuk penyewaan bagi lot-lot kosong bangunan kedai/gerai hanya akan diterima dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh iklan dikeluarkan.
 • Memastikan penyewa menjelaskan wang amanah sewa bagi penyewaan baru dalam tempoh dua (2) minggu selepas tawaran diterima.
Alamat Jabatan

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta | Bahagian Penilaian
Tingkat 1, Majlis Perbandaran Kemaman,
Jalan Air Putih, 24000 Kemaman, Terengganu.
( U.P :  )

No Telefon : 09-8597777 samb. No Faks : 09-8595455
e-Mel :