MENU
Objektif
  • Memastikan hasil dan perbelanjaan Majlis terancang.
Fungsi
  • Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan MPK iaitu merancang hasil dan perbelanjaan tahunan MPK untuk dibentang dalam belanjawan tahunan.
  • Menguruskan penerimaan hasil iaitu memastikan pungutan hasil MPK berjalan dengan lancar dan berkesan dan merancang peningkatan hasil MPK.
  • Menguruskan pembayaran iaitu mengawal perbelanjaan yang dilakukan dan memastikan pembayaran dapat dilakukan dengan lancar dan berkesan serta mengikut peraturan-peraturan kewangan kerajaan.
  • Menyediakan laporan prestasi kewangan MPK dan penyata kewangan tahunan MPK dan memastikan penyata kewangan tahunan dapat disediakan dengan kemaskini.
  • Menguruskan perjalanan Bahagian Letak Kereta iaitu memastikan kutipan letak kereta adalah teratur dan mengawal serta menguruskan permohonan sewa petak bermusim di kawasan pentadbiran MPK.
  • Penyediaan cadangan bajet tahunan.
  • Pembayaran Emolumen, Elaun Perjalanan dan Lebih masa.
Piagam Pelanggan
  • Pembayaran bagi tuntutan kerja dan bekalan akan dibayar selewat-lewatnya dalam tempoh satu bulan dari tarikh siap kerja atau barangan diterima.
Alamat Jabatan
 

Jabatan Perbendaharaan
Tingkat 3, Majlis Perbandaran Kemaman,
Jalan Air Putih, 24000 Kemaman, Terengganu.
( U.P : YM Che Ku Daylah binti C. Ku Abdullah )

No Telefon : 09-8597777 samb. 318 | No Faks : 09-8595455
 

 

Bahagian Akaun & Hasil | Bahagian Belanjawan | Bahagian Letak Kereta