MENU

LESEN

 

Kini permohonan lesen Majlis Perbandaran Kemaman boleh dibuat secara atas talian bermula 1 Januari 2019. Para pelanggan boleh mendapatkan panduan pengisian permohonan berbentuk buku panduan pengguna (di laman utama Sistem e-Lesen) atau pamplet kaedah pengisian online di Kaunter Pelesenan (No. 11).

Permohonan Lesen online : http://elesen.mpkemaman.gov.my

Untuk makluman juga, wang proses dikenakan sebagaimana yang telah diwartakan dalam Jadual Pertama mengikut UUK Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MPK) 2013 :
 

Tred / Perniagaan RM50.00
Perindustrian RM 100.00
Lain- lain Permohonan RM 10.00

Muat turun pamplet :

1. Pamplet Permohonan Atas Talian Sistem e-Lesen lesen_online_.pdf
2. Pamplet Permohonan Lesen Papan Iklan lesen_online_papan_iklan.pdf

Sebarang pertanyaan, sila hubungi :

Jabatan Pelesenan
Aras 1,
Majlis Perbandaran Kemaman
No. Telefon : 09-8597777