MENU
Objektif
  • Melaporkan kedudukkan kewangan Majlis secara terperinci
Fungsi
  • Menguruskan penerimaan hasil-hasil Majlis
  • Menyediakan Penyata Kewangan
Piagam Pelanggan
  • Bil-bil Cukai taksiran bagi Setengah Tahun Pertama akan sampai kepada pemilik di alamat berdaftar selewat-lewatnya minggu kedua bulan Januari dan bagi Setengah Tahun Kedua selewat-lewatnya minggu kedua bulan Julai.
  • Pembayaran bagi tuntutan kerja dan bekalan akan dibayar selewat-lewatnya dalam tempoh satu (1) bulan dari tarikh siap kerja atau barang diterima.
  • Segala pembayaran hasil di kaunter Majlis akan diselesaikan dalam masa lima minit jika tiada sebarang masalah.
  • Penyata kewangan tahunan Majlis akan disiapkan untuk dibentangkan di hadapan pihak berkuasa tempatan pada atau sebelum 31 Mei berikunya.
Carta Organisasi Alamat Jabatan
  Jabatan Perbendaharaan | Bahagian Akaun & Hasil
Tingkat 1, Majlis Perbandaran Kemaman,
Jalan Air Putih, 24000 Kemaman, Terengganu.
( U.P : Pn. Noor Yani bt Baharum )

No. Telefon : 09-8597777 samb. 110 | No. Faks : 09-8595455