MENU
Visi
 • Kearah mencapai tahap kesihatan awam yang baik melalui perkhidmatan perbandaran ( Pengurusan Sisa Pepejal ) dan pematuhan di bawah Akta 171 dan akta yang diterima pakai oleh MPK.
Misi
 • Memastikan pengurusan kebersihan yang efisen melalui penswastaan kerja-kerja yang melibatkan pembersihan.
 • Memastikan pengurusan tapak pelupusan sampah yang sanitari.
 • Memastikan pencegahan isu berkaitan kesihatan melalui pendidikan kesihatan kepada semua lapisan masyarakat dan kawalan penyakit berjangkit.
 • Untuk mengurangkan tahap yang minimun kadar morbiditi ( kejadian ) dan mortaliti ( kematian ) akibat penyakit berjangkit serta meningkatkan taraf kesihatan masyarakat melalui program kesihatan awam.
Fungsi
 • Memberi perkhidmatan perbandaran yang cekap ( Pengurusan Sisa Pepejal )
 • Pengurusan tapak pelupusan
 • Menganjurkan program-program berkaitan alam sekitar
 • Menganjurkan program bersama masyarakat
 • Menjalankan kerja-kerja Kawalan penyakit berjangkit
 • Mengadakan kawalan dan Operasi menangkap haiwan merayau
 • Menjalankan persampelan Makanan dan pemeriksaan premis
 • Menyelesaikan aduan Dan Isu berkaitan masalah Kesihatan awam
 • Menjalankan pemeriksaan Pasar, Tempat Awam, Tandas dll
Piagam Pelanggan
 • Menyediakan perkhidmatan kutipan sampah setiap hari di kawasan komersial, perindustrian dan hospitaliti.
 • Menyediakan perkhidmatan mengangkut sampah 4 kali seminggu di taman-taman perumahan.
 • Membuat semburan kabus di kawasan kes dalam tempoh 24 jam setelah notifikasi kes denggi.
 • Menjalankan penyiasatan kes terhadap kes-kes keracunan makanan setelah menerima notifikasi.
 • Mengadakan kursus pengendali makanan sebanyak 2x sebulan.
Program
Pengurusan Sisa Pepejal
Carta Organisasi Alamat Jabatan
carta
(klik gambar untuk paparan lebih besar)
Jabatan Kesihatan & Alam Sekitar 
Majlis Perbandaran Kemaman,
Jalan Air Putih, 24000 Kemaman, Terengganu
U.P : En. Zulkifli bin Tahar )

No. Telefon : 09-8597777 samb. 1323 | No. Faks : 09-8595455
e-Mel : zul_tahar@mpkemaman.gov.my

Bahagian Pelesenan | Program Bahagian Perkhidmatan Perbandaran | Program Bahagian Kesihatan Awam |